ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ห https://salute.mcu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป