ประกาศคณะกรรมการเทคนิคแต่ละชนิดกีฬา 2566

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาในโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มจร ครั้งที่ 14 “ปากน้ำโพธิ์เกมส์” ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการเทคนิคแต่ละชนิดกีฬาไว้ดังต่อไปนี้

ที่ เรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาฟุตบอล ฟุตบอล
2 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
3 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาเซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
4 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาเปตอง เปตอง
5 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาแบดมินตัน แบดมินตัน
6 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส
7 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬากรีฑา กรีฑา
8 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาหมากกระดาน การัมบอร์ด
9 ประกาศคณะกรรมการเทคนิคกีฬาฟุตซอล ฟุตซอล
Close