เมษายน 21, 2023

  ประชุมคณะกรรมการ ITA

  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม…
  กุมภาพันธ์ 24, 2023

  ประชุมขับเคลื่อนงาน ITA 2566

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์…
  กุมภาพันธ์ 24, 2023

  ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบ 2566

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์…
  กุมภาพันธ์ 14, 2023

  ประชุมส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม…
  Close