ตารางแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 2566

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาในโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มจร ครั้งที่ 14 “ปากน้ำโพธิ์เกมส์” ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำตารางแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาไว้ดังต่อไปนี้

ที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 ตารางแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตบอล
2 ตารางแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
3 ตารางแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
4 ตารางแข่งขันกีฬาเปตอง เปตอง
5 ตารางแข่งขันกีฬาแบดมินตัน แบดมินตัน
6 ตารางแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
7 ตารางแข่งขันกีฬากรีฑา กรีฑา
8 ตารางแข่งขันกีฬาหมากกระดาน การัมบอร์ด 
9 ตารางแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตซอล
10 ตารางแข่งขันกีฬาแชร์บอล แชร์บอล

 

Close