ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 1-5

โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education

🔴🌏🔵 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา กด Link 👉👉 shorturl.at/oCTW0

🌐 หัวข้อ “โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5
โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education
ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบออนไสน์ (Appication Zoom)”

🌐 มีวุฒิบัตร สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
11:47 หลักธรรมสร้างสังคม ✅ อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
✅ ZOOM ID 👉👉 989 824 8048 (ห้องหลัก) 676 696 1123 (ห้องสำรอง)
✅ลิงค์ถ่ายทอดสด 🌐 Facebooklive : mcutv news, mcu tv live, mcu tv-channel 🌐 Youtube : MCU TV 🌐 เว็บไซต์ tv.mcu.ac.th