ประกาศจัดตั้งชมรมกีฬา

ก. ส่วนกลาง

ที่ ชมรม ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 กีฬาฟุตบอล ฟุตบอล
2 กีฬาเปตอง เปตอง
3 กีฬาเซปักตะกร้อ
4 กีฬาแบดมินตัน แบดมินตัน
5 กีฬาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
6 กีฬาเทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส
7 กีฬากรีฑา กรีฑา
8 กีฬาฟุตซอล
9 กีฬาหมากกระดาน

ข. ส่วนวิทยาเขต

ที่ ชมรม ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 วิทยาเขตหนองคาย
2 วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4 วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
5 วิทยาเขตนคาราชสีมา วิทยาเขตนครราชสีมา
6 วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี
7 วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์
8 วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตแพร่
9 วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตพะเยา
10 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
11 วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ค. วิทยาลัยสงฆ์

ที่ ชมรม ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์เลย
2 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
3 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
5 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
6 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
7 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
8 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
9 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
10 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
11 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
12 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
13 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
14 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
15 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
16 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
17 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
18 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
19 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
20 วิทยาลัยสงฆ์สุราษร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
21 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
22 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
23 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
24 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
25 วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
26 วิทยาลัยสงฆ์จันบุรี วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
27 วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
28 วิทยาลัยสงฆ์ตาก วิทยาลัยสงฆ์ตาก
Close