แบบลงทะเบียนโซนสีฟ้าเข้าร่วมรับฟังโอวาทและรับถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

แบบลงทะเบียนโซนสีฟ้าเข้าร่วมรับฟังโอวาทและรับถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อรวย ปสาทิโก (ห้อง 102) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)

 

Close