ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และรายชื่อที่พักของบุคลากร (มหาจุฬาศาลายาเกมส์)

ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และรายชื่อที่พักของบุคลากร (มหาจุฬาศาลายาเกมส์)

01 โรงแรมรัตนโกสินทร์ เพลส

02 โรงแรมจิตรา อพาร์ทเม้นต์

03 โรงแรม The Time 24

04 โรงแรม ชมพูอินทร์

05 โรงแรม ดอร์มมี่ อิงค์

06 โรงแรม AJ แมนชั่น